Kelime Oyunu Skripti


# Copyright © 2015-2020 LifeMCServer

command /kelimeoyunu:
	executable by: console
	trigger:
		set {_randomNumber_} to random integer between 0 and 9
		set {_randomNumber_1} to random integer between 0 and 9
		set {_randomNumber_2} to random integer between 0 and 9
		set {oyun} to "%random letter%%random letter%%random letter%%{_randomNumber_}%%random letter%%random letter%%random letter%%{_randomNumber_1}%%random letter%%random letter%%random letter%%{_randomNumber_2}%%random letter%%random letter%%random letter%"
		broadcast "&7=========[ &a&lLife&5&lMC &7]========="
		broadcast ""
		broadcast "    &cAşağıdaki şifreli harfleri olduğu gibi ilk sen yaz ve ödülü kazan!"
		broadcast "    &6%{oyun}%"
		broadcast ""
		broadcast "&7=========[ &a&lLife&5&lMC &7]========="
		set {kelimeoyunuaktif} to true

on chat:
	if {kelimeoyunuaktif} is true:
		if message is "%{oyun}%":
			delete {kelimeoyunuaktif}
			delete {oyun}
			give 1 gold ingot of protection 8 named "&6Altin Parcasi" to player	
			delete {kelimeoyunu}
			broadcast "&6&lTebrikler &b&l» &b%player% &7kelime oyununu kazandı."

every 10 minutes:
	execute console command "kelimeoyunu"