Etiket Skripti


# Copyright © 2015-2020 LifeMCServer

on chat:
  loop all players:
   if message contains "@%loop-player%":
    if {notify::%loop-player%} is not set:
     loop 31 times: # Daha fazla ses çıkması için döngü kullandık.
      play "NOTE_PLING" to loop-player at volume 2
      play "NOTE_PLING" to player at volume 2
     send "&6%player%&7, &7Bir konuşmasında sizden bahsetti!" to loop-player
     send "&6Konuşma&7: &r&a%colored message%" to loop-player
     send "&6Mesajınız &7başarıyla &6%loop-player%&7'a gönderildi." to player
    else:
     send "&6Mesajınız &cgönderilemedi. &6%loop-player% &6Rahatsız Etmeyin &7modunda." to player

on chat:
  if message contains "@Herkes":
   if player have the permission "etiket.bildirim":
    loop all players:
     loop 31 times: # Daha fazla ses çıkması için döngü kullandık.
      play "NOTE_PLING" to loop-player at volume 2
      play "NOTE_PLING" to player at volume 2
     send "&6%player%&7, &7Bir konuşmasında sizden bahsetti!" to loop-player
     send "&6Konuşma&7: &r&a%colored message%" to loop-player
     send "&6Mesajınız &7başarıyla &6%loop-player%&7'a gönderildi." to player

command /notify:
  trigger:
   if {notify::%player%} is not set:
    set {notify::%player%} to false
    send "&6Bildirimleri &7başarıyla &ckapattın!" to player
   else:
    delete {notify::%player%}
    send "&6Bildirimleri &7başarıyla &aaçtın!" to player